Damiate Advocaten Kantoor

specialisaties

vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten van mensen die geen Nederlander zijn. Het verkrijgen van verblijfsvergunningen vergt het doorlopen van een vaak complexe juridische procedure. Heeft u een verblijfsdocument nodig, zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning, of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor uzelf, uw partner en/of andere familieleden. Ook kunnen wij juridische bijstand verlenen bij de bezwaarprocedure en de procedure bij de rechtbank als de door u aangevraagde verblijfsvergunning is geweigerd.