Specialisaties

Faillissementsrecht/schuldsanering

Bedrijven en personen kunnen failliet worden verklaard als zij niet meer in staat zijn hun schulden te voldoen. Bij de rechtbank kunt u zich verweren tegen een verzoek tot faillietverklaring. Daarnaast kan een particulier met een uitzichtloze schuldensituatie de rechtbank verzoeken de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) op hem of haar van toepassing te laten verklaren. Indien deze aanvraag wordt afgewezen kunt u daartegen binnen acht dagen beroep instellen bij het gerechtshof. Vanwege die korte beroepstermijn is bijstand van een advocaat in dit soort zaken onontbeerlijk.

Ondanks de geringe beschikbare tijd slaagt Damiate Advocaten er altijd in tijdig en deskundig een beroepsprocedure te starten tegen een afwijzing van de WSNP.

Home