Specialisaties

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandige ondernemers met betrekking tot ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering, een WAO/WIA-uitkering of een ziektewetuitkering wordt door het sociaal verzekeringsrecht geregeld.

Het sociaal voorzieningenrecht is er voor iedereen die in Nederland woont en vanwege bepaalde omstandigheden recht heeft op een financiƫle ondersteuning van de overheid. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bijstandsuitkering (WWB), kinderbijslag of studiefinanciering, voorzieningen voor (jong)gehandicapten, voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen, nabestaandenpensioenen of een oudedagsvoorziening (AOW).

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet? Kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de Sociale Dienst? Neemt u dan snel contact op met een van onze advocaten. Meestal geldt namelijk een bezwaartermijn van zes weken. Wij weten de weg in het complexe web van regels binnen de sociale zekerheid en kunnen u bijstaan in bezwaarprocedures bij de uitkeringsinstanties of beroepsprocedures bij de rechtbank.

Home