Tarieven & Rechtshulp

Wij hechten veel belang aan duidelijkheid en transparantie met betrekking tot de kosten van onze ondersteuning aan u. Damiate Advocaten staat cliënten bij op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand – pro deo – en op betalende basis.

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan worden de kosten van de advocaat grotendeels door de overheid vergoed. Wij onderzoeken of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand en vragen voor u een toevoeging aan. Uw advocaat zal u in het eerste gesprek daarover de nodige informatie verstrekken.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de raden voor rechtsbijstand: www.rvr.org.

Indien u geen aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtsbijstand bespreken wij de kosten van de rechtshulp met u. Daarbij hoort ook het uurtarief dat voor u zal worden gehanteerd.

Home