Specialisaties

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten van mensen die geen Nederlander zijn. Het verkrijgen van verblijfsvergunningen vergt het doorlopen van een vaak complexe juridische procedure.

Heeft u een verblijfsdocument nodig, zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning, of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor uzelf, uw partner en/of andere familieleden.

Ook kunnen wij juridische bijstand verlenen bij de bezwaarprocedure en de procedure bij de rechtbank als de door u aangevraagde verblijfsvergunning is geweigerd.

Home